Magnetische declinatie

Magnetische declinatie is het verschil in richting dat optreedt op je kompas ten opzichte van het geografische noorden.

Ook wel variatie genoemd. Dit ontstaat doordat het geomagnetische noorden niet samenvalt met het geografische noorden (90 graden noorderbreedte) . Daarbij is het geomagnetische noorden in ‘beweging ‘ en wordt de declinatie jaarlijks ietsje meer of minder, afhankelijk van je positie. Het geomagnetische noorden is in feite de magnetische zuidpool van de aarde. Bij het navigeren wordt dit ‘gewoon’ het magnetische noorden genoemd.

 

polepositions

Er zijn gebieden waar de declinatie 0 graden is. Vanuit daar gezien loopt het geomagnetische noorden gelijk aan het geografische noorden. Dit noemen ze met een mooie term ‘the agonic line’

 

 

 

Declinatie kan worden weergegeven in een negatieve en positieve waarde. Negatief is westelijk, Positief is oostelijk. De letters E en O kunnen je helpen als ezelsbruggetje. Bij een westelijke declinatie wordt dit vaak met een ‘-‘ weergegeven. Op kaarten staat vaak een jaartal bij de declinatie-informatie. Omdat de declinatie elk jaar veranderd zul je moeten uitrekenen wat de declinatie op dat moment is. Er staat meestal bij vermeld met hoeveel minuten de declinatie toe of afneemt. Er gaan 60 minuten in 1 graad en 60 seconden in 1 minuut.

Declinatie op zichzelf is in mindere mate van belang bij het navigeren op een kaart. Wel is het erg belangrijk om de uiteindelijke miswijzing te berekenen.
Magnetische declinatie wordt tijdens onze Kaart, Kompas & GPS Navigatie Cursus behandeld.