Meridiaanconvergentie

Meridiaanconvergentie is de hoek tussen het geografische noorden en het kaart noorden.

Bij de projectie die wordt  gebruikt bij het maken van kaarten bijv. UTM waarbij de aarde verdeeld is in lengtestroken van 6 graden ontstaat een afwijking doordat deze stroken allemaal naar 1 punt lopen. Dit noemen ze convergentie. Op een vlakke kaart uit zich dat in een afwijking genaamd meridiaanconvergentie. Meridiaan convergentie is een vast gegeven op een bepaald punt.

Meridiaanconvergentie wordt tijdens onze Kaart, Kompas & GPS Navigatie Cursus behandeld.