Taiga – Boreal forest

Scandinavische en Russische Taiga. Een groot deel van Scandinavië bestaat uit de Scandinavische en Russische Taiga.

Taiga is afgeleid van het Russische woord Tajgá en vindt zijn oorsprong in Mongolië en betekend naaldwoud. De Taiga of ook wel ‘Boreal forest’ genoemd is één van de 14 biomen in de wereld die worden onderscheiden door het WWF. De verschillende Taiga’s in Canada, Scandinavie en Rusland vormen samen het grootste bosgebied ter wereld (boreal forest) en is tevens onze grootste zuurstof producent. Uit Canadees en Amerikaans onderzoek (BOREAS) blijkt dat de Taiga in de zomer zoveel CO2 absorbeerd dat de samenstelling van onze dampkring ‘zichtbaar’ fluctueert tussen zomer en winter. Nog een verrassende uitkomst is dat het bos reageert op mondiale veranderingen in het klimaat. Zo lijkt het dat de timing veranderd van het moment van opname en afgifte van CO2 aan de atmosfeer aan de hand van de hogere concentraties CO2. De Taiga heeft in feite dus een omgekeerde ‘longfunctie’ voor de Aarde.

 

 

De Scandinavian and Russian Taiga is tevens de grootste ecoregio in Europa die binnen het bioom ‘Taiga’ of ‘Boreal forest valt. De Taiga bestaat voornamelijk uit naaldbos met veelal Grove Den, Fijnspar, Siberische spar, Jeneverbes en verschillende soorten Berken en Lariks die wat meer algemeen is aan de oostzijde van deze ecoregio. De voornamelijk voorkomende naaldbomen zijn uitstekend geschikt voor de harde winters en zijn tevens op de Lariks na wintergroen. Buiten de zuurstofproductie liggen er ook enorme hoeveelheden koolstof opgeslagen in deze bossen. Niet alleen in de vorm van bomen maar tevens ook in de vorm van veen. De dode plantenresten in het veen houden veel koolstof vast. Door klimaatverandering ontsnapt er uit dit veen relatief veel methaan wat bijdraagt aan het broeikaseffect.

Scandinavian and Russian Taiga

Scandinavian and Russian Taiga

In de bovenstaande tekening is goed te zien tot waar de Scandinavisch en Russiche Taiga zich strekt. In het westen wordt het begrensd door de Scandinavian coastal conifer forest aan de westkust en door het Scandinavian Montane Birch Forest and Grasslands op de hoger gelegen delen in Noorwegen. Tevens in het uiterste noorden de Kola Peninsula Tundra wat een Arctic Tundra is. De zuidkant van Scandinavië wordt begrensd door het zogeheten Sarmatic mixed forest.

De Eland, Rendier, Bruine beer, Lynx en Wolf zijn enkele voorbeelden van zoogdieren die opgewassen zijn tegen de soms barre omstandigheden van de Taiga. Alles is hier aangepast om de koude winters en korte dagen met weinig zonlicht. In de wintermaanden zijn veel sporen zichtbaar. De boommarter en de vos laten sporen achter die veel gezien worden. De sporen van een Lynx of een veelvraat zijn wat zeldzamer. Naast zoogdieren herbergt de Taiga ook bijzondere vogels. De Steenarend, Laplanduil en Sperweruil zijn bijzondere verschijningen. Tijdens onze tochten hebben we al diverse dieren en/of sporen mogen bewonderen.

Prachtig uitzicht over de Taiga

Bronnen:

https://en.wikipedia.org/
http://www.forestethics.org/
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.scientificamerican.com/